Wanneer u aangeeft dat u een Covid-19 test wenst aan te vragen, dan gaat u daarmee een overeenkomst aan met de uitvoerder van deze test Care4homecare, zie www.teststraat.com. Wij zijn uitsluitend bemiddelaar bij het tot stand komen van deze dienst. De test wordt uitgevoerd door Care4homecare. Voor nader contact of eventuele klachten over de uitvoering van de dienst, dient u zich uitsluitend te wenden tot Care4homecare. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de test wordt uitgevoerd en de resultaten ervan.